0995222999

RSS Facebook

Các chế độ bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới

Đối với người bị tai nạn lao đông, bệnh nghề nghiệp bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày 1/7, thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ký ban hành Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, từ 1/7 mức lương cơ sở mới được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng tăng lên 1.300.000 đồng, theo đó mức hưởng các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, trợ cấp cán bộ xã cũng được điều chỉnh tăng theo.

cac che do bao hiem xa hoi theo muc luong co so moi
Ảnh minh họa.

Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ 01/7/2017 như sau:

STT

Chế độ

Hướng dẫn

1

Ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

- Người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương của Nhà nước bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

- NLĐ đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ trước ngày 01/7/2017 mà từ ngày 01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 01/7/2017.

2

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- NLĐ bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày 01/7/2017, thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

- NLĐ bị suy giảm khả năng lao động ≥ 81% mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2017 thì mức trợ cấp phục vụ hàng tháng tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

3

Hưu trí

- NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

- NLĐ nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc BHXH 1 lần kể từ ngày 01/7/2017 mà trước ngày 01/01/2007 đã có thời gian đóng BHXH (bao gồm phụ cấp khu vực), thì mức hưởng trợ cấp khu vực 1 lần được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

- NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi mà hưởng BHXH 1 lần, thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật BHXH; không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng BHXH 1 lần.

- NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1,3 triệu đồng thì được bù cho bằng 1,3 triệu đồng.

4

Tử tuất

- Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực 1 lần (nếu có) được tính theo mức lương cơ sở tại tháng NLĐ chết. Nếu chết từ 01/7/2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

- Trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Thân nhân bắt đầu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 01/7/2017, thì mức trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

- NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương của Nhà nước đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chết, thì trợ cấp tuất 1 lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng NLĐ chết.

- NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi và NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định mà chết, thì tiền lương đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp tuất 1 lần được điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 63 Luật BHXH.

5

Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 38 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH mà hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017, thì mức trợ cấp hàng tháng tính tại thời điểm ngày 01/01/2003 và được điều chỉnh qua các đợt cụ thể theo Điểm a Khoản 5 Mục II Công văn 3320/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016; từ 01/7/2017 được điều chỉnh tăng thêm 7,44%.

- Người có thời gian tham gia BHXH theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP; cán bộ chuyên trách cấp xã đang tự đóng tiếp BHXH và cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2017 hưởng chế độ hưu trí hoặc BHXH một lần thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần của số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương của Nhà nước được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng.

- Số tháng đóng BHXH theo mức sinh hoạt phí tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP được điều chỉnh theo mức tăng tương ứng của mức tiền lương tối thiểu chung trước ngày 01/7/2013; từ ngày 01/7/2013 theo mức tăng của mức lương cơ sở từng thời kỳ.

6

Trợ cấp đối với NLĐ hết tuổi lao động

- Đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 và bắt đầu hưởng từ ngày 01/7/2017 trở đi, đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh mức hưởng, thì mức trợ cấp hàng tháng là 849.219 đồng/tháng.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Theo Đời sống & Pháp lý