0938.189.222

RSS Facebook

Câu chuyện thời Tam Quốc: Nhìn sắc mặt, dáng ngồi đoán được hoạ sát thân

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Quản Lộ nhờ tài xem tướng đã nhìn sắc mặt, dáng ngồi mà biết được hoạ sát thân của hai người có quyền thế lớn  nhà Nguỵ.

Theo các sách về Nhân tướng học, thần, khí và sắc là ba ý niệm của tướng học Á Đông rất khó lĩnh hội. Tuy nhiên, đây là những yếu tố rất có giá trị với những nhà Nhân tướng học khi muốn đoán vận mệnh của một con người.

Xưa, các sách tướng đều nói đến thần, khí, sắc và cho rằng tuy là 3 yếu tố nhưng thực ra là một. Về cách quan sát, người ta thường nói xem "thần" tại mắt, xem "khí" ở nội tạng và phát thành âm thanh còn "sắc ở ngoài ra". Tuy nhiên đây chỉ là cách diễn đạt khái quát.

Theo nhà Nhân tướng học Hy Trương, đi sâu vào chi tiết, thần, khí và sắc rất phức tạp, hàm hỗn và tương quan mật thiết.

Tuy nhiên, qua những câu chuyện, những kinh nghiệm của những nhà Nhân tướng học, ba yếu tố này có thể được hiểu rõ hơn phần nào.

Trong cuốn sách Tướng mệnh khảo luận của Vũ Tài Lục và Quản Lộ truyện, một câu chuyện trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa đã được dẫn ra để làm ví dụ về việc thông qua thần, khí, sắc có thể đoán được hoạ sát thân.

cau chuyen thoi tam quoc nhin sac mat dang ngoi doan duoc hoa sat than
Nhân vật Quản Lộ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (Ảnh minh hoạ)

“Tào Sảng nghe lời Hà Yến không dùng Tư Mã Ý. Từ khi Tư Mã Ý thác bệnh thì Tào Sảng và Hà Yến chủ quan không lo gì nữa.

Sảng mỗi ngày cùng bọn Hà Yến uống rượu, dùng uy quyền hống hách để đi chim gái. Những đồ quý báu trong cung, những thóc gạo của dân đều cướp bóc làm của riêng.

Thấy địa vị chẳng tài cán gì mà có nên Hà Yến rất tin tướng số. Hà Yến biết tiếng Quản Lộ ở Bình Nguyên tinh nghề thuật số cho mời đến bàn nghĩa kinh dịch. Lúc bấy giờ có Đặng Dương cùng ngồi đấy nhân mới hỏi Quản Lộ rằng:

- Ông thử bói cho tôi một quẻ xem có làm tới tam công được không? Tôi lại mộng thấy vài mươi con ruồi xanh đậu trên mũi, đó là điềm gì?

Lộ nói:


- Ngày xưa Nguyên Khải giúp vua Thuấn, Chu Công giúp nhà Chu, cùng có đức tốt mà được hưởng phúc, nay quân hầu ngôi cao quyền trọng nhưng người mến đức thì ít mà kẻ sợ oai thì nhiều, đó không phải là lối cầu phúc. Vả lại mũi là cái núi, núi cao mà không đổ, khá sợ lắm thay! Xin quân hầu bớt chỗ nhiều, thêm chỗ ít, điều gì phi lẽ chớ làm. Như thế ngôi tam công mới đến tay mà đàn nhặng xanh mới xua đi được.

Đặng Dương giận, gắt rằng:

- Lời nói láo, ra cái quái gì.

Quản Lộ cũng bực mình đứng dậy đi ra. Đặng Dương bảo với Hà Yến: “Thằng ấy thật là đồ cuồng sĩ”.

Lộ về nhà thuật cho cậu nghe. Cậu giật mình nói:

- Hà, Đặng là hai người đang quyền thế hống hách, sao mày dám nói trêu chọc đến họ?

Lộ nói:

- Tôi cùng với người chết nói chuyện còn ngại gì nữa?

Cậu hỏi tại sao thì Lộ nói:

- Đặng Dương gân không bó được xương, mạch không giữ được thịt, ngồi đứng ngả nghiêng, hình như không có chân tay đó gọi là tướng quỷ tao. Hà Yến không tươi được sắc mặt, tinh thần bất định, dáng tựa cây khô, đó là tướng quỷ u. Hai người nay mai tất có vạ diệt, mình can gì mà sợ.

Quả nhiên khi Tư Mã Ý vùng dậy, bắt chém cả Hà lẫn Đặng. Quản Lộ nói về Hà Yến tinh thần bất định, nói về Đặng Dương ngồi đứng ngả nghiêng là xem về khí sắc, thần khí".

cau chuyen thoi tam quoc nhin sac mat dang ngoi doan duoc hoa sat than Người có 'quý tướng' thì ngũ quan phải đảm bảo những yêu cầu này

Theo chuyên gia Nhân tướng học, mặt là phần quan trọng vào bậc nhất của tướng người cho nên ngũ quan trên khuôn mặt được ...

Phúc Lâm (Tổng hợp)

Theo Đời sống & Pháp lý