0938.189.222

RSS Facebook

cac ho chan nuoi dung ngoi khong yen vi noi lo tai dan khi gia heo hoi lien tuc bien dong

Các hộ chăn nuôi đứng ngồi không yên vì nỗi lo tái đàn khi giá heo hơi liên tục biến động

Giá heo hơi liên tục lên xuống thất thường và tới thời điểm này đang dao động ở mức trên dưới 30.000 đồng một kg. Không chỉ các trang trại lớn mà những hộ chăn ...