0995222999

RSS Facebook

hieu luc thi hanh cua 12 luat moi cong bo va nhung noi dung dang chu y Hiệu lực thi hành của 12 Luật mới công bố và những nội dung đáng chú ý

Có 6 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm: Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Luật Quản lý ngoại thương 2017; Luật Du lịch 2017; Luật Trợ giúp ...

cong bo mot so luat moi da duoc quoc hoi thong qua Công bố một số luật mới đã được Quốc hội thông qua

Ngày 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố một số luật mới đã được Quốc hội thông qua.