0995222999

RSS Facebook

indonesia dang quang miss international hoa hau quoc te 2017 Indonesia đăng quang Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2017

Vượt qua nhiều ứng viên nặng kí đến từ Venezuela, Curacao,... Kevin Lilliana - đại diện Indonesia đã đăng quang Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2017.