0938.189.222

RSS Facebook

quang nam thong bao tuyen dung 1174 vien chuc giao duc cac bac

Quảng Nam thông báo tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục các bậc

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017 với 1.174 chỉ tiêu bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công ...