0995222999

RSS Facebook

tphcm sap cam xe tai nhe chay ban ngay TP.HCM sắp cấm xe tải nhẹ chạy ban ngày

Dự kiến sẽ cấm xe tải nhẹ ở một số tuyến đường, thời gian cấm không cứng nhắc từ 6h đến sau 20h.