0938.189.222

RSS Facebook

Thời hạn tạm giam bị can trước xét xử

Tạm giam được áp dụng trong các giai đoạn: Điều tra; truy tố; xét xử. Thời hạn tạm giam bị can, bị cáo được quy định theo những căn cứ khác nhau phụ thuộc vào từng giai đoạn tố tụng để bảo đảm cho cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 
thoi han tam giam bi can truoc xet xu

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xác định thời hạn tạm giam đối với bị can, bị cáo trước thời hạn chuẩn bị xét xử của giai đoạn xét xử sơ thẩm được quy định như sau:

Trường hợp

ớng giải quyết

Thời hạn tạm giam

Đối với bị can đang bị tạm giam mà khi thời hạn tạm giam gần hết (thời hạn tạm giam còn lại không quá 05 ngày) và cần thiết tiếp tục tạm giam bị can

Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên toà đề nghị Chánh án hoặc Phó Chánh án Toà án ra lệnh tạm giam

 • Không quá 45 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 • Không quá 02 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng;
 • Không quá 02 tháng 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
 • Không quá 03 tháng 15 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hạn tạm giam được tính kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối với bị can đang bị tạm giam mà thời hạn tạm giam đang còn, thì khi thời hạn tạm giam gần hết (thời hạn tạm giam còn lại không quá 05 ngày) và cần thiết tiếp tục tạm giam bị can

Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên toà đề nghị Chánh án hoặc Phó Chánh án Toà án ra lệnh tạm giam

Thời hạn tạm giam không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử được nêu dưới đây và phải trừ đi số ngày tạm giam trong lệnh tạm giam trước đó:

 • Không quá 45 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 • Không quá 02 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng;
 • Không quá 02 tháng 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
 • Không quá 03 tháng 15 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hạn tạm giam được tính bắt đầu từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của lệnh tạm giam trước đó

Đối với bị can đang được tại ngoại, nếu sau khi nhận hồ sơ vụ án hoặc trong thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án xét thấy cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam

Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên toà đề nghị Chánh án hoặc Phó Chánh án Toà án ra lệnh bắt và tạm giam ngay

Được xác định theo thời hạn chuẩn bị xét xử còn lại và không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử được nêu dưới đây:

 • 45 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 • 02 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng;
 • 02 tháng 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
 • 03 tháng 15 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Thời hạn tạm giam được tính từ ngày bắt đầu tạm giam

Trường hợp phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nếu khi gần hết thời hạn tạm giam (thời hạn tạm giam còn lại không quá 05 ngày) của các trường hợp đã nêu ở trên và xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam

Chánh án Toà án có quyền ra lệnh tạm giam tiếp

Thời hạn tạm giam không quá thời hạn gia hạn xét xử tại Đoạn 2 Khoản 2 Điều 176 BLTTHS 2003:

 • Không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng;
 • Không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp trong vụ án có nhiều bị can bị truy tố về nhiều tội phạm khác nhau (tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng)

.

Thời hạn tạm giam đối với từng bị can không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử đối với tội phạm nặng nhất mà bị can đó bị truy tố

Trường hợp Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà ra quyết định đình chỉ vụ án theo quy định tại khoản 2 Điều 105 và các điểm 3, 4, 5 và 6 Điều 107 của BLTTHS 2003 hoặc khi Viện kiểm sát rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên toà nếu bị can đang bị tạm giam

Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên toà đề nghị Chánh án hoặc Phó Chánh án Toà án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam và trả tự do ngay cho bị can, nếu họ không bị giam, giữ về hành vi vi phạm pháp luật khác

thoi han tam giam bi can truoc xet xu Người bị bệnh trầm cảm có được miễn trách nhiệm hình sự không?

Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm ...

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Theo Đời sống & Pháp lý