0938.189.222

RSS Facebook

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mắc nhiều sai phạm trong hoạt động

Theo kết luận thanh tra của UBND TP HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tuyển viên chức sai quy định, tổ chức đấu thầu máy móc, thiết bị không minh bạch, rõ ràng, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất lãng phí, chưa đạt yêu cầu.
benh vien nhi dong 2 mac nhieu sai pham trong hoat dong
Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Ảnh Đại Việt

Ủy ban nhân dân TP HCM đã có kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Nhi Đồng 2 giai đoạn năm 2014 – 2015. Sở Y tế, Sở Xây dựng và Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thực hiện các kiến nghị xử lý bệnh viện này của Thanh tra TP HCM.

Theo kết luận thanh tra về công tác tổ chức nhân sự, bệnh viện tuyển dụng một số trường hợp không đủ điều kiện theo kế hoạch của bệnh viện, việc xét tuyển viên chức khi chưa được Sở Y tế chấp thuận, xét tuyển viên chức đối với các cá nhân không đủ điều kiện dự tuyển là sai qui định.

Về công tác tài chính kế toán, việc thu viện phí còn tồn tại một số dịch vụ thu cao hơn quy định, xây dựng cơ cấu giá khám chữa bệnh dịch vụ sơ sài, không chi tiết, không phù hợp hợp quy định.

Hoạt động nhà thuốc bệnh viện còn thiếu sót: không ghi giá thuốc trên đơn vị đóng gói, chưa cập nhật giá mới trên bảng giá niêm yết. Giai đoạn từ 2014-2015 bệnh viện chưa có quy định về việc xét danh mục thuốc tại nhà thuốc, không có quyết định thành lập hội đồng thuốc là sai quy định.

Kết luận còn chỉ rõ, việc trích khấu hao tài sản cố định của hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ trong hai năm 2014 và 2015 là chưa đúng quy định. Bệnh viện chưa trích đủ nguồn cải cách tiền lương năm 2014, 2015, khoản tồn chênh lệch thu chi tiền ăn bệnh nhân còn thừa qua các năm (2011-2015) với tổng số tiền hơn 462 triệu đồng hạch toán chưa đúng nguyên tắc kế toán để nộp thuế theo quy định. Thu phí hội chẩn của bệnh nhân cao hơn quy định và không hạch toán nguồn thu phí hội chẩn vào nguồn thu viện phí là sai quy định.

benh vien nhi dong 2 mac nhieu sai pham trong hoat dong
Bệnh viện Nhi Đồng 2 là bệnh viện hàng đầu trong khám chữa bệnh cho trẻ em và được rất đông người dân đến khám chữa bệnh. Ảnh Đại Việt

Về việc mua sắm thuốc lập kế hoạch chưa sát với nhu cầu khám chữa bệnh, một số mặt hàng thuốc sử dụng thực tế vượt số lượng kế hoạch hơn 20%, cá biệt có mặt hàng vượt hơn 10 lần với tổng giá trị thuốc mua vượt kế hoạch hơn 2 tỷ đồng/năm là sai qui định.

Bệnh viện còn ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp vắc-xin và sinh phẩm nhưng hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, không cung cấp bảng kê khai giá với Cục Quản lý Dược, không cung cấp hóa đơn bán hàng cho các bệnh viện khác là không minh bạch. Việc mua sắm hóa chất theo máy bằng hình thức đấu thầu cũng không đúng với thực tế tình trạng sử dụng máy. Bệnh viện tổ chức đấu thầu rộng rãi, mỗi gói thầu gồm nhiều mặt hàng nhưng thực tế tham gia đấu thầu mỗi mặt hàng chỉ có một công ty dự thầu và một công ty được tham gia dự thầu nhiều mặt hàng trong gói thầu nên không đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo qui định...

Ngoài ra, việc thực hiện đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản và việc thực hiện dự án “Thí điểm triển khai hệ thống quản lý bệnh viện tổng thể trên công nghệ nguồn mở” còn một số sai sót và chưa đạt yêu cầu, kém hiệu quả, gây lãng phí…

Thanh tra Thành phố đã kiến nghị UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo chấn chỉnh và tổ chức kiểm tra, rà soát đối với các đơn vị trực thuộc về hoạt động tuyển dụng, xét tuyển viên chức, kiểm tra cơ cấu giá khám chữa bệnh, rà soát, chấn chỉnh việc trích lập quỹ cải cách tiền lương, kiểm tra, rà soát việc kiện toàn hội đồng thuốc và điều trị, các qui trình về xét danh mục thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế đúng phác đồ điều trị và sát nhu cầu thực tế...

Đại Việt

Theo Đời sống & Pháp lý