0995222999

RSS Facebook

Bộ GD-ĐT chưa quan tâm đúng mức trong đề xuất chế độ lương cho nhà giáo

Kết luận thanh tra chỉ rõ, Bộ GD-ĐT đã chậm xây dựng, rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật trong GD-ĐT. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều.  
bo gd dt chua quan tam dung muc trong de xuat che do luong cho nha giao Hỗ trợ lương giáo viên mầm non vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn
bo gd dt chua quan tam dung muc trong de xuat che do luong cho nha giao 2018 có thu hút được thí sinh giỏi vào sư phạm?
bo gd dt chua quan tam dung muc trong de xuat che do luong cho nha giao Những đề xuất cải cách giáo dục 'xôn xao' năm 2017
bo gd dt chua quan tam dung muc trong de xuat che do luong cho nha giao

Sáng 12.1, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về GD-ĐT từ năm 2013 - 2016 tại Bộ GD-ĐT, Bộ Công thương và 9 UBND tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường CĐ và ĐH, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm.

Ngoài ra, bộ này chưa phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch mạng lưới, chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế - xã hội; chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục chưa đúng theo quy định tại các địa phương, để kịp thời chấn chỉnh; việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục.

Trong khi đó, việc kiến nghị, đề xuất về chế độ lương, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GD-ĐT quan tâm đúng mức và kịp thời.

bo gd dt chua quan tam dung muc trong de xuat che do luong cho nha giao Hỗ trợ lương giáo viên mầm non vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn

Nghị định mới quy định chế độ hỗ trợ lương 450.000 đồng/tháng đối với giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy học sinh dân ...

Tuệ Nguyễn - Lê Hiệp

Thanh Niên