Cần biết Doanh nghiệp giới thiệu

TS Vũ Thành Tự Anh: Chưa từng chứng kiến thời gian tài trợ khoa học nào nhanh kỉ lục như VinIF đang làm

TS Vũ Thành Tự Anh: Chưa từng chứng kiến thời gian tài trợ khoa học nào nhanh kỉ lục như VinIF đang làm
Giám đốc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fullbright tại Việt Nam nói rằng ông rất ngạc nhiên khi tổng thời gian từ khi Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) nhận hồ sơ, thẩm định 3 vòng và đi đến kí kết tài trợ chỉ có hơn 3 tháng – khoảng thời gian mà ông nhấn mạnh là một kỉ lục Việt Nam.
Quĩ đổi mới sáng tạo của Vingroup tài trợ 124 tỉ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ Quĩ đổi mới sáng tạo của Vingroup tài trợ 124 tỉ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ
Ngày 19/8/2019, quĩ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), thuộc Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ 124 tỉ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ.
Tìm theo ngày
chọn