Chủ đầu tư

Doanh nghiệp liên quan Tổng giám đốc IDICO muốn gom 10 triệu cổ phiếu IDC

Doanh nghiệp liên quan Tổng giám đốc IDICO muốn gom 10 triệu cổ phiếu IDC
Bách Việt, tổ chức liên quan tới ông Đặng Chính Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của IDICO vừa đăng ký nâng sở hữu tại IDICO lên 12% thông qua việc mua 10 triệu cổ phiếu IDC.
Ông Nguyễn Ngọc Huyên làm Phó Tổng giám đốc Novaland Ông Nguyễn Ngọc Huyên làm Phó Tổng giám đốc Novaland
Từ ngày 11/10, Novaland bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyên làm tân Phó Tổng Giám đốc. Trước đó, ông Huyên là Giám đốc liên khối dự án khu vực Đồng Nai.
Tìm theo ngày
chọn