Chủ đầu tư

Một công ty chứng khoán vừa rót 500 tỷ đồng cho nhóm Đất Xanh

Một công ty chứng khoán vừa rót 500 tỷ đồng cho nhóm Đất Xanh
Bất động sản Hà An, công ty con của Tập đoàn Đất Xanh vừa chào bán thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, gần như toàn bộ số lượng trái phiếu lần này do một công ty chứng khoán mua lại.
Kinh Bắc muốn cho KCN Sài Gòn - Bắc Giang vay tối đa 700 tỷ đồng Kinh Bắc muốn cho KCN Sài Gòn - Bắc Giang vay tối đa 700 tỷ đồng
Kinh Bắc dự định cho công ty KCN Sài Gòn - Bắc Giang vay tối đa 700 tỷ đồng, trước đó, công ty đã cho công ty này vay 200 tỷ đồng thông qua việc huy động trái phiếu.
Tìm theo ngày
chọn