Đấu giá - Đấu thầu

Quảng Xương, Thanh Hóa sắp đấu giá 54 lô đất, khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2

Quảng Xương, Thanh Hóa sắp đấu giá 54 lô đất, khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2
54 lô đất ở với tổng diện tích 5.591 m2 trên địa bàn xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 18/6 tới đây.
Phú Thọ đấu giá 18 ô đất tái định cư Đồng Mạ, khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2 Phú Thọ đấu giá 18 ô đất tái định cư Đồng Mạ, khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2
18 ô đất với tổng diện tích 1.698,5 m2 sẽ được công khai đấu giá vào ngày 25/6 tới đây.
Tìm theo ngày
chọn