Đấu giá - Đấu thầu

Thanh Hóa: Đấu giá 39 lô đất ở Nghi Sơn, khởi điểm 10,5 triệu đồng/m2

Thanh Hóa: Đấu giá 39 lô đất ở Nghi Sơn, khởi điểm 10,5 triệu đồng/m2
39 lô đất ở với tổng diện tích 4.163,3 m2 tại Khu dân cư phường Hải Hòa (thị trấn Tĩnh Gia cũ), thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 19/5 tới đây.
Phú Thọ sẽ hủy kết quả trúng đấu giá nếu chậm nộp tiền Phú Thọ sẽ hủy kết quả trúng đấu giá nếu chậm nộp tiền
Từ 17/5, người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc chưa nộp đủ tiền theo đúng phương án được phê duyệt thì UBND cấp có liên quan được hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Tìm theo ngày
chọn