Đấu giá - Đấu thầu

Đấu giá 25 lô đất tại Bắc Giang, khởi điểm từ 525 đến 975 triệu đồng/lô Đấu giá 25 lô đất tại Bắc Giang, khởi điểm từ 525 đến 975 triệu đồng/lô
25 lô đất tại ba khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có diện tích từ 100 đến 195 m2, khởi điểm 525 - 975 triệu đồng/lô đất.
Tìm theo ngày
chọn