Đấu giá - Đấu thầu

TP Thanh Hóa sắp đấu giá 8 lô đất, khởi điểm cao nhất gần 2 tỷ đồng/lô

TP Thanh Hóa sắp đấu giá 8 lô đất, khởi điểm cao nhất gần 2 tỷ đồng/lô
8 lô đất ở nông thôn và đất ở đô thị với tổng diện tích 1.065,3 m2 tại TP Thanh Hóa sẽ được đấu giá vào ngày 13/12 tới đây.
Đấu giá 11 lô đất tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng/lô Đấu giá 11 lô đất tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng/lô
11 lô đất ở tại thị xã Hương Thủy với tổng diện tích 2.261,2 m2 sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 11/12 tới đây.
Tìm theo ngày
chọn