Đô thị

Những đại công trình góp phần thay đổi diện mạo của TP HCM

Những đại công trình góp phần thay đổi diện mạo của TP HCM
45 năm sau ngày giải phóng, TP HCM đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Loạt dự án hạ tầng với qui mô đồ sộ đã và đang hình thành góp phần thay đổi diện mạo của thành phố mang tên Bác.
Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Tìm theo ngày
chọn