Đô thị Người đô thị

TP HCM yêu cầu không cho tiền, phản ánh các trường hợp ăn xin trên đường phố

TP HCM yêu cầu không cho tiền, phản ánh các trường hợp ăn xin trên đường phố
Sở Lao động Thương bình và Xã hội TP HCM khuyến khích người dân nên giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thông qua các tổ chức từ thiện, thay vì trực tiếp cho tiền trên đường phố.
Khánh Hòa tăng cường quản lí người nước ngoài cư trú trên địa bàn Khánh Hòa tăng cường quản lí người nước ngoài cư trú trên địa bàn
Du lịch phát triển khiến Khánh Hòa là địa phương tiềm ẩn nguy cơ trở thành nơi trú ngụ của tội phạm quốc tế.
Tìm theo ngày
chọn