Đô thị

Thành lập khu kinh tế ven biển qui mô hơn 13.300 ha tại Quảng Ninh

Thành lập khu kinh tế ven biển qui mô hơn 13.300 ha tại Quảng Ninh
Khu kinh tế ven biển Quảng Yên có diện tích 13.303 ha, bao gồm: Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc.
Khu công nghiệp rộng 400 ha tại Đắk Nông được bổ sung vào qui hoạch Khu công nghiệp rộng 400 ha tại Đắk Nông được bổ sung vào qui hoạch
Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 có qui mô 400 ha thuộc địa phận xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông được bổ sung vào Qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.
Tìm theo ngày
chọn