Đô thị

Thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển hơn 4.600 tỉ đồng tại Nghệ An

Thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển hơn 4.600 tỉ đồng tại Nghệ An
Đoạn còn lại của Dự án xây dựng công trình đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) có chiều dài 69 km.
Các công trình trọng điểm tại TP HCM hiện ra sao? Các công trình trọng điểm tại TP HCM hiện ra sao?
Cục Thống kê TP HCM vừa công bố báo cáo tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm tại thành phố trong 11 tháng đầu năm 2020.
Tìm theo ngày
chọn