Đô thị

Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung

Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung
Tại kì họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Chính phủ ban hành qui định mới về kỉ luật cán bộ, công chức, kể cả người đã nghỉ hưu Chính phủ ban hành qui định mới về kỉ luật cán bộ, công chức, kể cả người đã nghỉ hưu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định qui định về xử lí kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nguyên tắc xử lí kỉ luật phải khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, nghiêm minh, đúng pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2020.
Tìm theo ngày
chọn