0995222999

RSS Facebook

Doanh thu Vietlott sau 9 giải Jackpot

Đến nay, Vietlott xác định được 9 giải Jackpot với tổng giá trị là 616,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty không ngừng tăng lên cùng với sự xuất hiện của các giải đặc biệt. Hết năm 2016, doanh thu Vietlott đã đạt 1.600 tỷ đồng.

doanh thu vietlott sau 9 giai jackpot

doanh thu vietlott sau 9 giai jackpot

Hằng Vũ - Linh Lê

Vietnambiz