Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trần Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trần Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

 Xã Trần Dương thuộc huyện Vĩnh Bảo, phía đông giáp Tiên Lãng; phía tây giáp Vĩnh Tiến; phía nam giáp Thái Thụy; phía bắc giáp Hòa Bình.

1. Đường nối đoạn từ trường THCS Trần Dương tới đoạn cách đó khoảng 580 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng mới nhất

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở trường THCS Trần Dương, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 580 m về phía bắc.

  Đường nối đoạn từ trường THCS Trần Dương tới đoạn cách đó khoảng 580 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đoạn từ trường THCS Trần Dương tới đoạn cách đó khoảng 580 m trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường Đê tới đoạn cách đó khoảng 530 m

Đường này có điểm đầu ở đường Đê, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 530 m về phía tây.

 Đường nối đường Đê tới đoạn cách đó khoảng 530 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê tới đoạn cách đó khoảng 530 m trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Đê tới đoạn chùa Thái

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở đường Đê, sau đó kết thúc ở đoạn chùa Thái, cách đó khoảng 330 m.

 Đường nối đường Đê tới đoạn chùa Thái trên bản đồ quy hoạch,

 

 Đường nối đường Đê tới đoạn chùa Thái trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng TẠI ĐÂY