0938.189.222

RSS Facebook

Hai bài văn khấn gia tiên rằm tháng 7 âm lịch mọi nhà nên biết

Ngày 15/7 Âm lịch cũng chính là lễ Vu Lan của Phật giáo, các gia đình thường lên chùa làm lễ Vu Lan, cầu siêu tỏ lòng báo hiếu đến cha mẹ, ông bà rồi về lễ Phật tại nhà.
hai bai van khan gia tien ram thang 7 am lich moi nha nen biet
(Ảnh minh hoạ)

Theo Tập văn cúng gia tiên của NXB Hồng Đức, mọi người có thể sử dụng một trong hai bài văn cúng sau đây để lễ tổ tiên trong ngày Vu Lan (ngày rằm tháng 7 âm lịch):

1. Bài cúng gia tiên rằm tháng 7 âm lịch thứ nhất

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Kính lạy đức Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Kính lạy chư vị Tổ tiên

Kính lạy chư vị Hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm .... (Âm lịch)

Tín chủ con là.... cùng toàn gia quyến.

Nhân tiết Trung nguyên động lòng nhớ tới công đức rộng lớn của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, dạy dỗ chúng con nên người.

Quả là đức cù lao khôn báo, công trời biển khó đền.

Trước linh toạ cúi xin lượng trên thương xót. Linh thiêng giáng lâm chứng giám tấm lòng thành, thụ hưởng lễ vật cùng với kim ngân minh y. Phù hộ độ trì cho con con, cháu cháu được đắc tài, đắc lộc, mọi việc hanh thông, sở cầu như ý, gia đạo hưng long.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất trên đất này, nhân lễ Vu Lan cùng về hâm hưởng.

Kính mong chư vị chấp lễ chấp bái, chấp kêu, chấp cầu.

Đồng lai giám cách.

Kính cẩn dâng lời.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

2. Bài cúng gia tiên rằm tháng 7 âm lịch thứ hai

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Kính lạy Tổ tiên nội, ngoại và chư vị hương linh!

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm...

Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên

Nhớ đến công ơn tổ tiên như trời biển:

Ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con

gây dựng cơ nghiệp, xây đắp đức nhân,

Để đến nay chúng con được hưởng ân đức.

Nghĩ đến đức cù lao khôn báo,

Cảm công trời biển khó đền.

Chúng con kính sửa lễ vật, bày trước linh toạ.

Thành tâm kính mời:

- Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ,

- Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội

Cùng tất cả các hương linh nội, ngoại.

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng,

Chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật,

Phù hộ độ trì cho con cháu khoẻ mạnh, bình an,

Lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Mâm cúng tổ tiên, thần linh tại gia trong dịp này thường là cỗ mặn và hương hoa, vàng mã, trầu cau, đèn, nến...

hai bai van khan gia tien ram thang 7 am lich moi nha nen biet Sự tích lễ Vu Lan và thực hư tích tháng Cô hồn

Lễ Vu Lan còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ này trùng với Tết ...

Phúc Lâm

Theo Đời sống & Pháp lý