0995222999

RSS Facebook

Hiệu lực thi hành của 12 Luật mới công bố và những nội dung đáng chú ý

Có 6 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm: Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Luật Quản lý ngoại thương 2017; Luật Du lịch 2017; Luật Trợ giúp pháp lý 2017; Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017...

Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, 12 Luật được công bố đợt này gồm: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Đường sắt 2017; Luật Chuyển giao công nghệ 2017; Luật Du lịch 2017 và Luật Thủy lợi.

Có 6 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm: Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Luật Quản lý ngoại thương 2017; Luật Du lịch 2017; Luật Trợ giúp pháp lý 2017; Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2017.

Các Luật còn lại có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Sau đây là nội dung đáng chú ý của 12 Luật:

STT

Luật

Nội dung đáng chú ý

1

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2015

Bổ sung “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”

Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (GCN) hoặc không đúng nội dung GCN thì chịu mức phạt cao nhất là 5 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

2

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017

Nhiều quyền lợi cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang DNNVV:

+ Miễn phí tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp (DN); + Miễn lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN lần đầu; + Miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; + Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký DN lần đầu; + Miễn phí tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm; + Miễn, giảm thuế thu nhập DN có thời hạn; + Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn.

3

Luật quản lý ngoại thương 2017

Một số nguyên tắc khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại:

+ Chỉ được áp dụng sau khi đã điều tra minh bạch, công bằng, phù hợp quy định pháp luật và phải dựa trên các kết luận điều tra; + Không thu khoản chênh lệch về thuế nếu mức thuế phòng vệ thương mại chính thức cao hơn mức thuế phòng vệ thương mại tạm thời; + Hoàn lại khoản chênh lệnh về thuế nếu mức thuế phòng vệ thương mại chính thức thấp hơn mức thuế phòng vệ thương mại tạm thời.

4

Luật du lịch 2017

Bổ sung thêm hướng dẫn viên du lịch tại điểm

+ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch;

+ Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm: . Đáp ứng các điều kiện về cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; . Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

5

Luật trợ giúp pháp lý

Bổ sung thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý:

+ Người có công với cách mạng; + Người thuộc hộ nghèo; + Trẻ em; + Người DTTS cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; + Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; + Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; + Người có khó khăn về tài chính.

6

Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Quyền giám sát của cộng đồng đối với tài sản công

Việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát bởi cộng đồng, trừ tài sản thuộc bí mật nhà nước.

Nội dung giám sát gồm: + Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; + Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng,... đối với tài sản công; + Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công; + Việc thực hiện công khai tài sản công.

7

Luật đường sắt 2017

Quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

+ UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị; + DN kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt sử dụng, khai thác, bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt khi được Nhà nước giao, cho thuê hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

8

Luật thủy lợi 2017

Xây dựng chiến lược thủy lợi theo chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 30 năm

Chiến lược thủy lợi được xây dựng cho chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 30 năm hoặc dài hơn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chiến lược thủy lợi được cập nhật, điều chỉnh khi có sự thay đổi về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hoặc khi có biến động lớn do thiên tai.

9

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân

+ Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút; + Thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút; + Thu nhập không ổn định theo mùa vụ được xác định là thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Nếu không xác định được thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương thì thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày bị thiệt hại.

10

Luật chuyển giao công nghệ 2017

Biện pháp hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ:

Hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng.

11

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Các trường hợp nổ súng không cần cảnh báo:

+ Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố, giết người, bắt cóc con tin hoặc chống lại việc bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi phạm tội đó; + Đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ; + Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc uy hiếp trực tiếp đến an toàn của đối tượng cảnh vệ, công trình quan trọng về an ninh quốc gia; + Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ hoặc người khác; + Đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ; + Động vật đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.

12

Luật cảnh vệ

Điều kiện tuyển chọn người tham gia vào lực lượng Cảnh vệ

+ Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh vệ; + Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với tính chất đặc thù công tác cảnh vệ.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: [email protected]

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Theo Đời sống & Pháp lý