Kinh doanh Doanh nghiệp

Thorakao: Mất gần như tất cả, nhưng còn lại thương hiệu của người Việt

Thorakao: Mất gần như tất cả, nhưng còn lại thương hiệu của người Việt
Từng một thời vang bóng vàng son, Thorakao giờ đây bình lặng trước làn sóng hóa mĩ phẩm ngoại nhập. Mất tiền, mất vị thế, mất thị trường, mất người dùng thân thiết, nhưng chỉ có một điều Thorakao vẫn chưa hề đánh mất suốt hơn nửa thế kỉ qua: thương hiệu đích thực của người Việt.
Thủ tướng nhắn hàng triệu doanh nhân: Việt Nam cần một thế hệ doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh, cần những con sếu đầu đàn Thủ tướng nhắn hàng triệu doanh nhân: Việt Nam cần một thế hệ doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh, cần những con sếu đầu đàn
Thủ tướng kì vọng Việt Nam sẽ một thế hệ các doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh, những con sếu đầu đàn và cả đàn chim Việt bay cao, bay xa trong nền kinh tế toàn cầu.
Tìm theo ngày
chọn