Kinh doanh

BIDV chào bán khoản nợ 460 tỷ đồng của công ty BĐS, thế chấp bằng nhiều khu đất tại TP HCM

BIDV chào bán khoản nợ 460 tỷ đồng của công ty BĐS, thế chấp bằng nhiều khu đất tại TP HCM
BIDV bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Bách Giang và Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên. Khoản nợ được thế chấp bởi các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận 9, TP HCM.
Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn Hà Nội vượt 2,3 triệu tỷ đồng Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn Hà Nội vượt 2,3 triệu tỷ đồng
Theo số liệu của NHNN Chi nhánh Hà Nội, tính đến cuối năm 2020, tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 9,58%, đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động ở mức gần 4 triệu tỷ, tăng 12,91%.
Tìm theo ngày
chọn