Kinh doanh Xe - Công nghệ

ARM dừng hợp tác: Dấu chấm hết cho smartphone Huawei?

ARM dừng hợp tác: Dấu chấm hết cho smartphone Huawei?
Nếu Android Google là bộ não thì ARM là trái tim của những chiếc điện thoại Huawei
Đến lượt Panasonic, Lumentum ‘nghỉ chơi’ với Huawei Đến lượt Panasonic, Lumentum ‘nghỉ chơi’ với Huawei
Cùng lệnh cấm của Mỹ, danh sách các công ty công nghệ dừng hợp tác với Huawei ngày một dài thêm.
Theo ngày
chọn