Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (28/11-4/12): Nhiều khu vực thuộc huyện Thạnh Phú mất điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (28/11-4/12), dự kiến nhiều khu vực tại huyện Thạnh Phú bị mất điện.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (28/11-4/12)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, dự kiến ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long, An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp, Phú Long, Phú Ninh, xã Phú Đức bị cúp điện từ 7h30 đến 17h00 vào ngày 28/11/2022.

Dưới đây là lịch cúp điện Bến Tre tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực TP Bến Tre:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/11/2022 8:00 13:00 Công ty TNHH DIAMOND STAR, Khu phố 1, phường Phú Tân, Ấp Phú Hữu, xã Hữu Định
30/11/2022 7:00 17:00 Ấp 2, 3, xã Sơn Đông; Khu phố 1, phường Phú Tân; khu phố 3, phường Phú Khương
1/12/2022 7:00 17:00 Khu phố 1, phường Phú Tân; khu phố 3, phường Phú Khương
2/12/2022 7:00 17:00 Ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
30/11/2022 7:30 17:00 Ấp 6, xã Tân Xuân
1/12/2022 7:30 17:00 Ấp 1, xã Tân Hưng; Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Văn Thạnh, Nguyễn Thị Hết, Nguyễn Văn Bự, xã Bảo Thạnh
2/12/2022 7:30 17:00
Ấp 2, xã Tân Hưng; Ấp An Phú, xã An Hòa Tây; Ấp Giồng Sao, xã An Ngãi Tây; Khách hàng nuôi tôm Phạm Thị Tuyết, Phạm Văn Bình, xã An Đức, Nguyễn Văn Chót, xã An Ngãi Tây; Khách hàng nuôi cá Khổng Văn Thắm, xã An Ngãi Tây

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 8:00 12:00 Khách hàng Bùi Thị Phí
29/11/2022 9:00 17:00 Ấp 2, xã Phước Long
30/11/2022 8:00 17:00
Ấp 3, 4, 5, 6, xã Lương Hòa; Ấp 1, 2, xã Lương Phú; Ấp Đồng Nhơn, Qui Nghĩa, xã Lương Quới, ấp Phú Tân, xã Châu Hòa; Ấp 9, xã Tân Lợi Thạnh
1/12/2022 7:30 17:00 Ấp 6, xã Châu Bình; Ấp 9, xã Hưng Lễ
2/12/2022 7:30 17:00 Ấp 14, xã Tân Hào; Ấp Bình An, xã Bình Thành; Ấp 5, xã Long Mỹ

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/11/2022 7:30 17:00 CSNT Đặng Văn Triên, ấp An Hòa, Phạm Chí Linh, ấp An Định, Trần Văn Kỳ, Nguyễn Văn Sơn, ấp An Bình, xã An Nhơn
30/11/2022 7:00 17:00 Ấp An Thới, xã An Qui, Ấp An Thạnh, An Ngãi, xã An Thạnh
1/12/2022 7:00 17:00 Ấp Quí An, Quí An Hoà, xã Hòa Lợi; Ấp Quí Thế, Quí Thạnh, xã Qưới Điền; Khách hàng Nguyễn Thị Đầm, ấp Giao Hiệp; Lê Hoàng Thành, ấp Giao Tân; CSNĐ Nguyễn Thị Sanh, ấp Giao Hòa; CSNT Lê Thanh Hiền, ấp Giao Hoà Chợ, xã Giao Thạnh
2/12/2022 7:00 17:00 Ấp An Hội A, An Hội B, xã An Thuận; Ấp Quí Lợi, xã Hòa Lợi

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 7:30 17:00 Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long, An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp, Phú Long, Phú Ninh, xã Phú Đức
29/11/2022 7:30 17:00 Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức, Tân Nam, xã Tân Phú, Phú Hữu, xã Hữu Định
30/11/2022 7:30 17:00 Ấp Phú Xuân, Phú Lễ, Song Phú, xã Phú Túc, Định Thọ, xã Tường Đa
1/12/2022 7:30 17:00 Ấp Tân Tây, Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Phú Khương, xã Phú Túc; Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh
2/12/2022 7:45 14:30
Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình, Định Thọ, xã Tường Đa, Phước Thạnh 1, xã Thành Triệu, Phú Khương, Phú Xuân, xã Phú Túc

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 8:00 17:00 Ấp Phụng Đức, ấp Chợ, xã Phú Phụng
29/11/2022 8:30 17:00 Ấp Vĩnh Phú, Phú Hội, xã Vĩnh Thành
30/11/2022 8:00 17:00 Ấp An Hòa, xã Long Thới
1/12/2022 8:00 17:00 Ấp Phú Đa, Lộc Hiệp, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình; Khu phố 3, ấp Sơn Qui; Ấp Long Lân, Sơn Lân, Sơn Phụng, xã Sơn Định; Khu UDSH Cái Mơn, ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành; Kho Bạc Nhà Nước, huyện Chợ Lách, Khu phố 3, ấp Sơn Qui
2/12/2022 8:00 17:00 Khu phố 4; Ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 7:30 17:00 Ấp Thanh Hòa, xã Thành An
29/11/2022 7:30 17:00 Ấp Tân Thuận Ngoài, xã Tân Phú Tây; Ấp Gia Khánh, Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A
30/11/2022 8:00 17:00 Ấp Hòa Nghĩa, xã Hòa Lộc
1/12/2022 7:30 17:00 Ấp Phú Bình, Kinh Gãy, xã Phú Mỹ
2/12/2022 7:30 17:00 Ấp Tân Thuận Ngoài, Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây

Lịch cúp điện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 8:00 17:00 Ấp 2, ấp Chợ, xã Thới Lai
29/11/2022 8:00 17:00 Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng
30/11/2022 8:00 17:00 Ấp Giồng Hổ, xã Thới Lai; Ấp Hưng Thạnh, Hưng Chánh, xã Châu Hưng
1/12/2022 8:00 17:00 Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long; Khu phố 3 Thị trấn Bình Đại, ấp 2, xã Bình Thắng; Khách hàng NTCN Ngô Văn Châu, Trương Văn Ten, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Ngọc Diện, xã Thạnh Phước
2/12/2022 8:00 17:00 Ấp 2, xã Định Trung; Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn, xã Đại Hòa Lộc; Khách hàng NTCN Ngô Văn Hòa, xã Bình Thới; Lê Văn Trung, Võ Thị Chiến, xã Phú Long

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 7:30 17:00 Ấp Tân Phước, ấp Hòa Phú 2, Thanh Vân, Định Nhơn, xã Định Thủy
29/11/2022 8:00 17:00 Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội; Ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn
30/11/2022 7:30 17:00 Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, Phú Đông, xã An Định
1/12/2022 8:00 17:00 Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định, Hội An, xã Đa Phước Hội, Bình Tây, xã Hương Mỹ
2/12/2022 8:00 17:00 Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, An Nhơn 1, An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
Doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh thị trường khó?
Thị trường bất động sản năm 2022 đã cho thấy những biểu hiện trầm lắng rõ rệt. Năm 2023 được dự đoán khó có khả năng ổn định, phát triển nếu dòng vốn không được khơi thông. Đâu là hướng đi để các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tồn tại và phát triển?