Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (28/11-4/12): Dự kiến nhiều khu vực trên thành phố Sóc Trăng bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tuần này (28/11-4/12), dự kiến nhiều nơi thuộc địa bàn thành phố Sóc Trăng bị cúp điện từ sáng đến chiều.

Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (28/11-4/12)

Theo Tổng công ty Điện lực Sóc Trăng, dự kiến một phần ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm bị mất điện từ 8h00 đến 16h30 ngày 2/12/2022.

Lịch cúp điện chi tiết xem ngay dưới đây:

Lịch cúp điện thành phố Sóc Trăng

Theo Công ty Điện lực thành phố Sóc Trăng: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
1/12/2022 7:30 17:00 Đường Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà số 162, 167 đến giáp 267, 392, từ giáp nhà số 267, 392 đến giáp đường An Dương Vương)
2/12/2022 7:30 16:00 Khu vực hẻm 383 đường 30/4 (từ giáp nhà số 383/36, 383/37 đến giáp nhà số 383/91, 383/92)

Lịch cúp điện thị xã Ngã Năm

Theo Công ty Điện lực Ngã Năm:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/11/2022 7:30 14:00 Một phần ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Quới
30/11/2022 8:00 12:30 Ấp Mỹ Lộc 2, Hòa Lộc 2, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, ấp 18, xã Tân Long

Lịch cúp điện thị xã Vĩnh Châu

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Châu:   

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/11/2022 8:00 16:00 Một phần ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa, khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa
30/11/2022 8:00 16:00 Một phần ấp Nguyễn Út, Giầy Lăng, Hòa Giang, một phần khóm kinh ven phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông
1/12/2022 8:00 16:00 Một phần khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa
2/12/2022 8:00 16:00 Một phần các ấp Tân Thành A,Tân Thành B, Tân Lập, Kinh Mới Đông, xã Vĩnh Hiệp, ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa, một phần khóm Wát pích, phường Vĩnh Phước

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/11/2022 8:00 16:00 Ấp Hòa Long, xã An Ninh
30/11/2022 8:00 16:00 Ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện

Lịch cúp điện huyện Cù Lao Dung

Theo Công ty Điện lực Cù Lao Dung:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 8:00 14:30 Ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2; ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông
29/11/2022 8:00 17:15 Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; ấp Đặng Trung Tiến, Nguyễn Công Minh B, xã An Thạnh Đông; ấp Bình Du, xã An Thạnh 2; toàn bộ xã An Thạnh Nam và một phần xã An Thạnh 3; toàn bộ xã Đại Ân 1
30/11/2022 7:45 17:00 Một phần ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung; ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1; ấp An Thường, xã An Thạnh 1; ấp Bình Du, xã An Thạnh 2; ấp Tăng Long, xã An Thạnh Đông
2/12/2022 8:00 17:30 Ấp Đoàn Văn Tố, Đoàn Sáu Thử, xã Đại Ân 1

Lịch cúp điện huyện Long Phú

Theo Công ty Điện lực Long Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/11/2022 8:00 17:30 Ấp Mười Chiến, xã Long Phú
30/11/2022 8:00 16:30 Ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, ấp Trường Thành A, ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh
2/12/2022 8:00 16:00 Ấp Ngãi Hội 1, ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi; ấp 1, thị trấn Long Phú

Lịch cúp điện huyện Kế Sách

Theo Công ty Điện lực Kế Sách:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 8:00 16:30 Một phần ấp An Thới, Thị trấn An Lạc Thôn; ấp 6, ấp 12, xã Ba Trinh; ấp 12B, một phần ấp 1, ấp 2, ấp 10, xã Trinh Phú
29/11/2022 8:00 16:30 Một phần ấp An Thới, Thị trấn An Lạc Thôn
30/11/2022 8:00 16:30 Một phần ấp An Ninh, Thị trấn An Lạc Thôn, xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá)
1/12/2022 8:00 16:30 Một phần ấp An Ninh, Thị trấn An Lạc Thôn
2/12/2022 8:00 16:30 Một phần ấp An Ninh, Thị trấn An Lạc Thôn

Lịch cúp điện huyện Mỹ Xuyên

Theo Công ty Điện lực Mỹ Xuyên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/11/2022 10:30 14:15 Một phần xã Ngọc Tố, xã Hòa Tú 2
1/12/2022 8:00 16:30 Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2
2/12/2022 8:00 16:30 Một phần ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm

Lịch cúp điện huyện Thạnh Trị

Theo Công ty Điện lực Thạnh Trị:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/11/2022 8:00 16:30 Một phần các ấp A2, B2, Tân Thắng, Tân Phước, xã Thạnh Tân, ấp Tân Nghĩa, Tân Lộc, xã Lâm Tân, ấp Tân Định, xã Tuân Tức; một phần các ấp Tà Điếp C1, Tà Điếp C2, Tà Lọt A, Mây Dốc, 22, Kinh Cùi, Tà Lọt C, Tà Niền, Rẫy Mới, xã Thạnh Trị
29/11/2022 8:00 16:30 Xã Tuân Tức (ngoại trừ một phần ấp Tân Định), một phần ấp Phú Tân, Thị trấn Phú Lộc; xã Vĩnh Lợi (ngoại trừ một phần ấp 11- xã Vĩnh Lợi), xã Vĩnh Thành, một phần các ấp: 22, Tà Tọt C, xã Thạnh Trị, ấp 21 xã Thạnh Tân, ấp 18 xã Tân Long, TX Ngã Năm
30/11/2022 8:00 16:30 Xã Lâm Kiết (ngoại trừ một phần ấp Trà Do), một phần các ấpTân Thắng, Tân Phước, xã Thạnh Tân, ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân; một phần các ấp Xa Mau 1, Xa Mau 2, Rẫy Mới, thị trấn Phú Lộc; thị trấn Hưng Lợi (ngoại trừ một phần các ấp 8, 9, Giồng Chùa); xã Châu Hưng; xã Vĩnh Lợi (ngoại trừ một phần ấp 11), xã Vĩnh Thành, một phần các ấp 22, Tà Tọt C, xã Thạnh Trị, ấp 21, xã Thạnh Tân, một phần ấp 18, xã Tân Long

Lịch cúp điện huyện Trần Đề

Theo Công ty Điện lực Trần Đề: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
2/12/2022 7:30 17:00 Ấp Nam Chánh, Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng; ấp Bờ Đập, xã Viên An; ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình; ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề; ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tú

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tú, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tại đây: Lịch cúp điện Sóc Trăng

chọn
Doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh thị trường khó?
Thị trường bất động sản năm 2022 đã cho thấy những biểu hiện trầm lắng rõ rệt. Năm 2023 được dự đoán khó có khả năng ổn định, phát triển nếu dòng vốn không được khơi thông. Đâu là hướng đi để các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tồn tại và phát triển?