Pháp luật

Nữ nghi can giết người bỏ xác vào bê tông đang che giấu điều gì?

Nữ nghi can giết người bỏ xác vào bê tông đang che giấu điều gì?
"Với độ cao khoảng 2-2,4 m của ngôi nhà, khả năng nạn nhân Trần Đức Linh nhảy xuống bị thương tích và chết sau đó hoàn toàn không hợp lí", giảng viên luật nêu quan điểm.
Giám định AND để truy tìm tung tích thi thể không còn nguyên vẹn ở lòng hồ thuỷ điện Giám định AND để truy tìm tung tích thi thể không còn nguyên vẹn ở lòng hồ thuỷ điện
Do thi thể không còn nguyên vẹn nên công tác truy tìm tung tích và xác định nguyên nhân tử vong gặp nhiều khó khăn
Theo ngày
chọn