Quy hoạch

Đường sẽ mở ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đường sẽ mở ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Những tuyến đường sẽ mở ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.
Đất dính quy hoạch ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Đất dính quy hoạch ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Các khu đất dính quy hoạch ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm theo bản đồ sử dụng đất.
Tìm theo ngày
chọn