Quy hoạch

Bắc Giang duyệt quy hoạch khu đô thị và nhà ở xã hội
gần 34 ha Bắc Giang duyệt quy hoạch khu đô thị và nhà ở xã hội gần 34 ha
Khu đô thị và nhà ở xã hội xã Hồng Thái, huyện Việt Yên có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 33,6 ha, dân số khoảng 16.400 người.
Tìm theo ngày
chọn