0995222999

RSS Facebook

tham que huong cua nganh cong nghiep det may han quoc Thăm quê hương của ngành công nghiệp dệt may Hàn Quốc

Daegu là thành phố hiện thân cho nhịp sống hiện đại và vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Hàn Quốc.