0938.189.222

RSS Facebook

tu nay messenger day se hop nhat vao ung dung facebook nhu stories

Từ nay Messenger Day sẽ hợp nhất vào ứng dụng Facebook như Stories

Facebook Stories sẽ đồng bộ cả hai nền tảng, mặc dù các bộ lọc camera vẫn còn riêng biệt.

facebook messenger cong bo tinh nang messenger day lai mot lan nua copy trang tron snapchat

Facebook Messenger công bố tính năng Messenger Day - lại một lần nữa copy trắng trợn Snapchat

Sau một thời gian ngắn thử nghiệm tại một vài nước, Facebook đã chính thức cập nhật tính năng mới Messenger Day cho Facebook Messenger trên iOS lẫn Android.