0995222999

RSS Facebook

tuc cat bao quy dau 3000 nam tuoi cua nguoi do thai Tục cắt bao quy đầu 3.000 năm tuổi của người Do Thái

8 ngày sau khi chào đời, tất cả bé trai phải được cắt bao quy đầu để chính thức trở thành người Do Thái.