0938.189.222

RSS Facebook

tphcm sap cam xe tai nhe chay ban ngay

TP.HCM sắp cấm xe tải nhẹ chạy ban ngày

Dự kiến sẽ cấm xe tải nhẹ ở một số tuyến đường, thời gian cấm không cứng nhắc từ 6h đến sau 20h.