0938.189.222

RSS Facebook
[Xem thêm]
[Thu gọn]
kq xshg 2212 ket qua xo so hau giang hom nay

(KQ XSHG 22/12) Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

Kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG 22/12) được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/12 và đã tìm ra dãy số giải đặc biệt là 345768.

kq xshg 812 ket qua xo so hau giang hom nay

(KQ XSHG 8/12) Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

Kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG 8/12) được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/12 và đã tìm ra dãy số giải đặc biệt là 828126.

kq xshg 112 ket qua xo so hau giang hom nay

(KQ XSHG 1/12) Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

Kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG 1/12) được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/12 và đã tìm ra dãy số giải đặc biệt là 718658.

kq xshg 2411 ket qua xo so hau giang hom nay

(KQ XSHG 24/11) Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

Kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG 24/11) được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/11 và đã tìm ra dãy số giải đặc biệt là 220250.

xshg 1711 ket qua xo so hau giang hom nay

(XSHG 17/11) Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

Kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG 17/11) được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/11 và đã tìm ra dãy số giải đặc biệt là 368908.