Thị trường

'Có một hệ lụy nhìn thấy rõ nhưng phải chấp nhận từ chính sách thu hồi đất hai bên đường ở TP HCM'

'Có một hệ lụy nhìn thấy rõ nhưng phải chấp nhận từ chính sách thu hồi đất hai bên đường ở TP HCM'
Trong trường hợp chính sách được thực thi một cách đúng đắn và minh bạch, không thể phủ nhận những lợi ích mà chính sách mang lại. Song, bất kỳ một chính sách nào đưa ra đều có thể có những vấn đề ngoài tiên liệu và phát sinh trong quá trình áp dụng thực tế.
Từ ngày 1/3, nợ tiền sử dụng đất sẽ bị áp thu theo khung giá mới Từ ngày 1/3, nợ tiền sử dụng đất sẽ bị áp thu theo khung giá mới
Cục Thuế Hà Nội cho biết, kể từ ngày 1/3/2021, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp không nộp số nợ tiền sử dụng đất trước đó sẽ bị Cục Thuế Hà Nội yêu cầu phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.
Tìm theo ngày
chọn