Thị trường

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút 250.000 tỷ vốn đầu tư mới, ưu tiên phát triển KCN

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút 250.000 tỷ vốn đầu tư mới, ưu tiên phát triển KCN
Giai đoạn 2021 – 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút 250.000 tỷ đồng vốn đầu tư mới. Trong đó, tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghiệp lớn như KCN Ninh Hải, KCN Dốc Đá Trắng, KCN Ninh Tịnh,...
Tránh tư duy nhiệm kỳ trong thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn Tránh tư duy nhiệm kỳ trong thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn
Sáng 24/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Tìm theo ngày
chọn