0938.189.222

RSS Facebook

Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2017

Công dân khi đến độ tuổi theo quy định họ sẽ được gọi nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một khoảng thời gian nhất định.
thoi gian tham gia nghia vu quan su nam 2017
Sau khi học xong trường Cao đẳng Nghề Hà Nội, Nguyễn Quang Hòa (22 tuổi, ở phường Nam Đồng) lên đường nhập ngũ năm 2016. Ảnh: Zing.vn

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.

Theo đó, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân tham gia nghĩa vụ quân sự là hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng.

Thời hạn này có thể kéo dài thêm 6 tháng trong trường hợp:

  • Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

  • Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Việc kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Và thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự được tính như sau:

  • Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao, nhận quân; trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

  • Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Theo Đời sống & Pháp lý