0995222999

RSS Facebook

Trẻ khóc nên bế lên ngay hay bỏ mặc?

Tiếng khóc của trẻ có lẽ là âm thanh "đáng sợ" và "quyền uy" nhất đối với những mẹ chăm con nhỏ. Vấn đề ở đây là khi trẻ khóc, nên bế trẻ lên ngay hay mặc kệ trẻ?
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac
tre khoc nen be len ngay hay bo mac

Hàn Vân

Theo Đời sống & Pháp lý