Đoàn tùy tùng Chủ tịch Kim Jong Un rời khách sạn Melia

03:53 | 27/02/2019

Video Đa phương tiện mới nhất
Video cùng chuyên mục
Xem thêm