Quân đội Nhân dân Việt Nam: Hát mãi khúc quân hành

03:52 | 22/12/2018

74 năm hình thành và phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng bước lớn mạnh và phát triển thành một lực lượng quân sự "chính quy - tinh nhuệ và từng bước hiện đại". Trên bước đường chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lập những chiến công hiển hách "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" khiến cho các thế lực hùng hậu của ngoại bang phải kính sợ. Không chỉ phát huy tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc trong thời binh lửa, những người chiếc sĩ Quân đội Nhân dân còn làm tốt các nhiệm vụ trong thời bình. Góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam thịnh vượng và yêu chuộng hòa bình.

Video cùng chuyên mục
    Xem thêm