Triết lý giáo dục tiếp cận từ khía cạnh tục ngữ dân gian

07:58 | 13/11/2018

Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam hàm chứa rất nhiều kinh nghiệm sống của dân tộc. Tuy nhiên, nhiều câu nói của người xưa bị cho là lạc hậu, đi ngược với xu hướng phát triển của nhân loại. Đặc biệt là các khái niệm nhận thức về giáo dục, khi xã hội được tiếp cận với nhiều phương pháp mới trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Một trong số đó là câu nói “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Câu nói này đã vấp phải những luồng dư luận hết sức gay gắt khi nền giáo dục Việt Nam tiếp cận với hệ thống đào tạo mới. Một nền giáo dục được nhận định là “lấy đối tượng người học làm trung tâm”.

Video cùng chuyên mục
    Xem thêm