0995222999

RSS Facebook

dh khoa hoc xa hoi va nhan van xet tuyen bo sung 150 chi tieu ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển bổ sung 150 chỉ tiêu

Trong đợt xét tuyển bổ sung lần 1, trường tuyển 150 chỉ tiêu cho 8 ngành học. Mức điểm nhận hồ sơ thấp nhất là 20,75 điểm.