Kinh Bắc dự kiến nhận chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Tràng Duệ 3 trong năm nay

Kinh Bắc dự kiến nhận chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Tràng Duệ 3 trong năm nay
Giai đoạn 2023 - 2024, Kinh Bắc sẽ phát triển các dự án quy mô lớn tại Hải Phòng, Long An. Trong đó, KCN Tràng Duệ 3 (Hải Phòng) dự kiến nhận chấp thuận đầu tư trong năm nay, còn KCN Tân Lập (Long An) dự kiến bắt đầu thu hút đầu tư từ năm 2024.
Tìm theo ngày