ĐHĐCĐ Viglacera: 5 tháng đầu năm đã cho thuê được hơn 50 ha đất, khởi công KCN gần 4.000 tỷ trong năm nay

ĐHĐCĐ Viglacera: 5 tháng đầu năm đã cho thuê được hơn 50 ha đất, khởi công KCN gần 4.000 tỷ trong năm nay
Năm 2024, Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 13.353 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2023 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.110 tỷ đồng, giảm 31%.
Tìm theo ngày