Văn Phú nâng vốn điều lệ lên hơn 2.400 tỷ đồng

Văn Phú nâng vốn điều lệ lên hơn 2.400 tỷ đồng
Văn Phú - Invest phân phối xong gần 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường gần 242 triệu cổ phiếu.
Vinatex - Tân Tạo muốn trở thành cổ đông lớn của Kinh Bắc Vinatex - Tân Tạo muốn trở thành cổ đông lớn của Kinh Bắc
Vinatex - Tân Tạo, đơn vị liên quan đến Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty này tại Kinh Bắc tăng lên đến 5,11%.
Tìm theo ngày