Chủ đầu tư

Hà Đô chưa tìm được ứng viên cho ghế thành viên HĐQT vừa để trống

Hà Đô chưa tìm được ứng viên cho ghế thành viên HĐQT vừa để trống
ĐHĐCĐ bất thường của Hà Đô vừa qua đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Ngô Xuân Quyền. Doanh nghiệp vẫn đang tìm ứng viên phù hợp thay thế ông Quyền để tiến hành bầu cử tại kỳ đại hội gần nhất.
Các sếp Tập đoàn Đất Xanh liên tục muốn bán cổ phiếu Các sếp Tập đoàn Đất Xanh liên tục muốn bán cổ phiếu
Thời gian gần đây, các lãnh đạo của Tập đoàn Đất Xanh liên tiếp đăng ký bán cổ phiếu trong bối cảnh giá mã DXG bắt đầu tăng trở lại kể từ đầu tháng 10.
Tìm theo ngày
chọn