Ông Vũ Đình Độ trở thành Chủ tịch HĐQT Tasco

Ông Vũ Đình Độ trở thành Chủ tịch HĐQT Tasco
Sau khi trúng cử vào HĐQT Tasco tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT Nhựa Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tasco nhiệm kỳ 2022-2027. Từ khi về tay nhóm Nhựa Đồng Nai vào tháng 10/2021, Tasco liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
Tìm theo ngày