Công ty của Chủ tịch HĐQT muốn rút hết vốn khỏi C47

Công ty của Chủ tịch HĐQT muốn rút hết vốn khỏi C47
CTCP Vũ Phong Energy Group vừa đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu C47 của CTCP Xây dựng 47, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 0%.
Tìm theo ngày