Đề xuất quy hoạch Hạ Long thành 5 cực phát triển, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối

Đề xuất quy hoạch Hạ Long thành 5 cực phát triển, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối
Theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, đô thị Hạ Long sẽ gồm 5 cực phát triển: Vịnh Hạ Long; Vùng phía đông; Vùng phía tây và Vùng phía bắc Vịnh Cửa Lục; Khu vực đồi núi phía bắc; một hành lang ven Vịnh Hạ Long và lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.
Tìm theo ngày