Quy hoạch

Long An đề xuất xóa quy hoạch các khu dân cư trên ba năm không triển khai

Long An đề xuất xóa quy hoạch các khu dân cư trên ba năm không triển khai
Những dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An kéo dài trên ba năm không triển khai sẽ được rà soát, kiểm tra, đánh giá lại để báo cáo và đề xuất hướng xử lý.
Quảng Trị rà soát quy hoạch Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước Quảng Trị rà soát quy hoạch Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước
Dự án Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước được thực hiện tại huyện Triệu Phong, có diện tích quy hoạch 51,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 359 tỷ đồng.
Tìm theo ngày
chọn