Kinh doanh Doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước, dự án BT Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 3 ngân hàng và 12 tập đoàn kinh tế có tên trong danh sách kiểm toán năm 2020

Ngân hàng Nhà nước, dự án BT Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 3 ngân hàng và 12 tập đoàn kinh tế có tên trong danh sách kiểm toán năm 2020
Ở lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính, trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán. Các đơn vị có tên trong danh sách kiểm toán năm sau gồm Ngân hàng Nhà nước, 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 3 ngân hàng thương mại.
Nợ khó đòi của tập đoàn, tổng công ty tăng hơn 2 lần Nợ khó đòi của tập đoàn, tổng công ty tăng hơn 2 lần
Hơn 16.500 tỉ đồng phải thu của các tập đoàn, tổng công ty thuộc nhóm nợ khó đòi.
Tìm theo ngày
chọn