Lợi nhuận Tập đoàn Hòa Bình giảm sau soát xét, các khoản phải thu vượt mức 13.000 tỷ đồng

Lợi nhuận Tập đoàn Hòa Bình giảm sau soát xét, các khoản phải thu vượt mức 13.000 tỷ đồng
Sau soát xét, Hòa Bình bất ngờ ghi nhận khoản lỗ khác kéo lợi nhuận giảm gần 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Mặt khác, dòng tiền kinh doanh có sự cải thiện, các khoản phải thu cũng tăng lên trên 13.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu của UDEC có khả năng hủy niêm yết Cổ phiếu của UDEC có khả năng hủy niêm yết
Theo HOSE, cổ phiếu UDC của UDEC có khả năng hủy niêm yết do lãi ròng của công ty liên tiếp âm từ năm 2020 đến nay.
Tìm theo ngày