Đầu tư công nghiệp Việt Hưng kinh doanh ra sao sau lô trái phiếu 350 tỷ đồng?

Đầu tư công nghiệp Việt Hưng kinh doanh ra sao sau lô trái phiếu 350 tỷ đồng?
Năm 2020 – 2021 chứng kiến sự bùng nổ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Giữa sức nóng của thị trường, Bộ Tài chính từng nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư khi lựa chọn đầu tư sản phẩm này. Vấn đề được thị trường quan tâm đó là hiệu quả vốn trái phiếu của các công ty ra sao?
Lợi nhuận Tập đoàn Hòa Bình giảm sau soát xét, các khoản phải thu vượt mức 13.000 tỷ đồng Lợi nhuận Tập đoàn Hòa Bình giảm sau soát xét, các khoản phải thu vượt mức 13.000 tỷ đồng
Sau soát xét, Hòa Bình bất ngờ ghi nhận khoản lỗ khác kéo lợi nhuận giảm gần 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Mặt khác, dòng tiền kinh doanh có sự cải thiện, các khoản phải thu cũng tăng lên trên 13.000 tỷ đồng.
Tìm theo ngày