Đấu giá - Đấu thầu

Chương Mỹ, Hà Nội đấu giá 526 m2 đất, khởi điểm 1,6 tỷ đồng Chương Mỹ, Hà Nội đấu giá 526 m2 đất, khởi điểm 1,6 tỷ đồng
526 m2 đất tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ sẽ được đấu giá vào ngày 10/8 tới.
Tìm theo ngày
chọn