Hà Nội đấu giá 62 thửa đất tại huyện Mỹ Đức, khởi điểm từ 13,65 triệu đồng/m2

Hà Nội đấu giá 62 thửa đất tại huyện Mỹ Đức, khởi điểm từ 13,65 triệu đồng/m2
62 thửa đất tại tổ dân phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức có tổng diện tích 7.357,5 m2, mức giá khởi điểm từ 13,65 triệu đồng/m2.
Hà Nội đấu giá đất, tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng đô thị Mê Linh Hà Nội đấu giá đất, tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng đô thị Mê Linh
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất luôn được lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tìm theo ngày