Hà Nội đấu giá 26 thửa đất tại quận Hà Đông, khởi điểm từ 67,54 triệu đồng/m2

Hà Nội đấu giá 26 thửa đất tại quận Hà Đông, khởi điểm từ 67,54 triệu đồng/m2
26 thửa đất tại các khu xứ đồng Hạ Khâu; khu Đống Đanh – Đồng Cộc, phường Phú Lương; khu Sau Chùa, phường Yên Nghĩa; khu Dược, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội, có diện tích từ 48,7 đến 72,1 m2/thửa.
Tìm theo ngày