Hà Nội tính phương án chuyển đấu giá đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Hà Nội tính phương án chuyển đấu giá đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Hà Nội sẽ nghiên cứu việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất.
Tìm theo ngày