Tags

Lãi suất ngân hàng Vietcombank

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank - Lãi Suất Tiết Kiệm Tháng 7/2022

Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank - Lãi Suất Tiết Kiệm Tháng 7/2022

Tại thời điểm khảo sát, ngân hàng Vietcombank tiếp tục triển khai biểu lãi suất không đổi trong khoảng 3%/năm - 5,5%/năm, áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) không có sự thay đổi mới trong khung lãi suất tiền gửi. Phạm vi lãi suất tiếp tục được triển khai từ 3%/năm đến 5,5%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền với các kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn ở cùng một mức là 3%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất được niêm yết là 3,3%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng vẫn được ấn định lãi suất ngân hàng Vietcombank là 4%/năm.

Hiện tại, 5,5%/năm đang là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng.

Tại các kỳ hạn dài hơn 24 - 60 tháng, ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất không đổi là 5,3%/năm.

Đối với những khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày vẫn được ngân hàng Vietcombank duy trì ở mức là 0,2%/năm. Lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục được duy trì ở mức 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng tổ chức

Lãi suất ngân hàng được áp dụng cho phân khúc khách hàng tổ chức cũng được duy trì ổn định như tháng trước. Phạm vi lãi suất tiếp tục được duy trì trong khoảng 2,9%/năm - 4,6%/năm, tương ứng với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Trong đó, mức lãi suất 2,9%/năm vẫn được giữ nguyên tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng. Các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng sẽ được áp dụng lãi suất không đổi là 3,2%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 6 - 9 tháng sẽ được hưởng chung lãi suất ở mức 3,7%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng Vietcombank đang ấn định lãi suất cao nhất cho khách hàng doanh nghiệp là 4,6%/năm.

Tại những kỳ hạn kéo dài từ 24 tháng đến 60 tháng, lãi suất tiếp tục giữ nguyên ở mức 4,4%/năm.

Ngân hàng Vietcombank huy động lãi suất cho các khoản tiền không kỳ hạn áp dụng cho khách hàng tổ chức vẫn được niêm yết ở mức 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank duy trì triển khai biểu lãi suất tiết kiệm ổn định cho các khoản gửi trực tuyến trong tháng này. Phạm vi lãi suất được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng là từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng cho tiền gửi trực tuyến cao nhất trong tháng này là 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.