Aeon Mall muốn làm thêm dự án ở Bình Dương

Aeon Mall muốn làm thêm dự án ở Bình Dương
Tập đoàn Aeon được tỉnh Bình Dương giới thiệu nghiên cứu xây dựng trung tâm thương mại tại 2 khu đất rộng 4,8 ha và 4 ha ở phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên.
Tìm theo ngày