D2D và Địa ốc Kim Oanh đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho 5 dự án NOXH tại Đồng Nai

D2D và Địa ốc Kim Oanh đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho 5 dự án NOXH tại Đồng Nai
5 dự án bao gồm NOXH 1,8 ha tại phường Thống Nhất, NOXH Khu dân cư An Lộc, NOXH thuộc dự án khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội; khu NOXH thuộc dự án khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội và dự án NƠXH 2,8 ha tại phường Tân Hoà.
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.
Tìm theo ngày